วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

        

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนธัญวิทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ทางโรงเรียนธัญวิทย์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ...